طرح فاصله گذاری با گرسنگی حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین

طرح فاصله گذاری با گرسنگی حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین

102%

616,482,217تومان از 600,000,000


55,105,000

درگاه سایت

+

561,377,217

واریز به حساب

فراخوان کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین در مقابله با بیماری کرونا. در این طرح یک بسته‌ی حمایتی به هر خانواده تعلق می‌گیرد. هزینه‌ی هر بسته‌، ۲ میلیون ریال به ازای هر خانواده است؛ که در قالب تحویل بن خرید یا تامین اقلام صورت می‌پذیرد.


ایجاد شده در 1399/01/28

234 حمایت

1399/03/31


?فراخوان کمک‌های نقدی جهت حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین در دوران شیوع بیماری کرونا


جمعیت امام علی در نظر دارد در طرحی با نام #فاصله‌گذاری_با_گرسنگی از ۳۰۰۰ خانواده‌ در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین حمایت نماید. در این طرح یک بسته‌ی حمایتی به هر خانواده تعلق می‌گیرد.


?هزینه‌ی هر بسته‌، ۲ میلیون ریال به ازای هر خانواده است؛ که در قالب تحویل بن خرید یا تامین اقلام صورت می‌پذیرد.


راه‌های مشارکت مالی در این طرح :

1. ? استفاده از درگاه پرداخت بانکی وبسایت donate جمعیت امام علی (ع) 

2. ?شماره حساب بانک ملت جمعیت امام علی (ع)

۶۹۷۴۰۵۸۶۴۱

3. ?شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی

6104337981767088 

? مهربانی شما، پناه اقشار محروم جامعه در این روزهای بحرانی خواهد بود.

?روابط عمومی جمعیت امام علی:

021-88834567

Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -