تامین 5 چرخ خیاطی به منظورم توانمندسازی خانواده‌ها در مناطق محروم و روستایی

تامین 5 چرخ خیاطی به منظورم توانمندسازی خانواده‌ها در مناطق محروم و روستایی

26%

10,782,000تومان از 40,000,000

با توجه به شناسایی‌های انجام شده در طرح کوچه‌گردان عاشق، تعداد ۵ چرخ خیاطی به منظورم توانمندسازی خانواده‌ها در مناطق محروم و روستایی مورد نیاز است. از همراهان گرامی تقاضا می‌شود در صورت امکان در زمینه اهدای چرخ خیاطی، یا کمک نقدی مجموعا به مبلغ ۴۰ میلیون تومان ما را یاری نمایند.


ایجاد شده در 1401/01/30

1 ماه دیگر


با توجه به شناسایی‌های انجام شده در طرح کوچه‌گردان عاشق، تعداد ۵ چرخ خیاطی به منظورم توانمندسازی خانواده‌ها در مناطق محروم و روستایی مورد نیاز است. از همراهان گرامی تقاضا می‌شود در صورت امکان در زمینه اهدای چرخ خیاطی، یا کمک نقدی مجموعا به مبلغ ۴۰ میلیون تومان ما را یاری نمایند.

عزیزان می‌توانند از طریق شماره حساب بانکی نیز ما را یاری نمایند. خواهشمندیم اگر از طریق واریز به حساب اقدام به واریز داشتید به روابط عمومی جمعیت امام علی اطلاع دهید.

شماره حساب: ۵۷۷۴۶۸/۹۴
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸
بانک ملت به نام جمعیت امام علی (ع)

شماره تماس روابط عمومی: ۰۲۱۸۸۸۳۴۵۶۷


Powered by Froala Editor

حامیان

ایرج غلام شهبازی

ایرج غلام شهبازی

مهرناز کشفی

رسول آذرى

ایرج غلام شهبازی