هزینه بیمارستان فاطمه

هزینه بیمارستان فاطمه

100%

2,800,000تومان از 2,800,000


530,000

درگاه سایت

+

2,270,000

واریز به حساب

فاطمه دختر کوچولویی که تنها ۴سال دارد تا به امروز دوبار تحت عمل جراحی قلب باز و آنژیو قرار گرفته است. این بار هزینه بیمارستان این کودک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد.


ایجاد شده در 1399/03/14

1399/04/31


فاطمه دختر کوچولویی که تنها ۴سال دارد تا به امروز دوبار تحت عمل جراحی قلب باز و آنژیو قرار گرفته است. برای زنده ماندن فاطمه در قلبش باطری قرار داده شده است که  برای شارژ و جرمگیری هر ۶ ماه یک بار باید به بیمارستان مراجعه کند. خانواده‌ی فاطمه در منطقه‌ی گلدشت شهر اهواز ساکن هستند و پدر او به دلیل شیوع بیماری کرونا از کار بیکار شده است بنابراین توان پرداخت هزینه های عمل و‌ بیمارستان و خوابگاه را ندارد.

هزینه بیمارستان این کودک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌باشد.

Powered by Froala Editor