کمک هزینه پیوند کبد آرتا

کمک هزینه پیوند کبد آرتا

106%

21,370,000تومان از 20,000,000


10,020,000

درگاه سایت

+

11,350,000

واریز به حساب

آرتا کودک ۶ساله‌ای است که نیازمند ۸ تا ۱۰ میلیون کمک‌هزینه پیوند کبد می‌باشد.


ایجاد شده در 1399/02/15

75 حمایت

1399/03/31


آرتا کودک ۶ساله‌ای است که چندماه پس از تولد دچار خارش پوستی در تمام بدن شده است که ابتدا با تشخیص حساسیت به شیرخشک تحت درمان بوده اما به دنبال بررسی های بیشتر متوجه افزایش آنزیم‌های کبدی شده اند که نهایتا با بیوپسی کبدی تشخیص PSC برای کودک مسجل شده است. در طی چندماه گذشته آرتا دچار انسفالوپاتی کبدی،آسیت و دیگر عوارض بیماری شده که نیازمند پیوند کبد می‌باشد. در حال حاضر کودک در شیراز بستری است.

دهنده‌ی پیوند ،مادر آرتا می‌باشد که نیازمند ۸تا۱۰میلیون تومان هزینه‌ی عمل هستند. پدر کودک پارکبان رستوران است که بدلیل کرونا چند ماهی است که کار ندارد.

Powered by Froala Editor

حامیان

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -