مشارکت در تهیه مسکن برای خانواده‌های نیازمند

مشارکت در تهیه مسکن برای خانواده‌های نیازمند

25,880,000تومان تامین شده


ایجاد شده در 1400/07/29

1400/12/29


Powered by Froala Editor

حامیان

امرالله آذربویه

فاطمه ایزدی

فاطمه ايزدي

امیر خردمند

مهدیه ایزدی ماسوله

مرحوم خورشید حروفی ماسوله

فهیمه علیمحمدی

مرحومه سیمین ایزدی ماسوله

مرحوم غلامرضا حاجی سیاح

- -

- -