مشارکت در تهیه مسکن برای خانواده‌های نیازمند

مشارکت در تهیه مسکن برای خانواده‌های نیازمند

27,965,000تومان تامین شده


ایجاد شده در 1400/07/29

1401/03/31


Powered by Froala Editor

حامیان

علی نوریان

خانم محقق

علی نوریان

امرالله آذربویه

فاطمه ایزدی

فاطمه ايزدي

امیر خردمند

مهدیه ایزدی ماسوله

مرحوم خورشید حروفی ماسوله

فهیمه علیمحمدی

مرحومه سیمین ایزدی ماسوله

مرحوم غلامرضا حاجی سیاح

- -

- -