توسعه کارآفرینی دامپروری 200 راسی کرمانشاه

توسعه کارآفرینی دامپروری 200 راسی کرمانشاه

5%

26,396,000تومان از 500,000,000

پروژه توسعه واحد دامپروری 200 راسی در کرمانشاه در جهت تامین مواد غذایی و هم‌چنین ایجاد چرخه کارآفرینی


ایجاد شده در 1399/03/19

3 هفته دیگر


در طول سال در طرح های مختلف چندین میلیارد تومان در جمعیت امام علی(ع) صرف تامین هزینه مواد غذایی خانواده ها و هم‌چنین غذای گرم روزانه کودکان مورد حمایت می شود. تولید بخشی از این مواد غذایی در داخل جمعیت علاوه بر صرفه اقتصادی، پایین آمدن ریسک تامین هزینه و بالابردن امنیت غذایی خانواده ها باعث ایجاد چرخه کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم زیادی در بین خانواده ها می شود و از محل سود حاصل از فروش این تولیدات نیز می توان کودکان بسیاری را از جهت هزینه تحصیلی و... مورد حمایت قرار داد.

در همین راستا پروژه واحد دامپروری 200 راسی در کرمانشاه توسط جمعیت آغاز شد.Powered by Froala Editor

حامیان

هدیه نوریان

محمدجواد منقی

شیرزاد خادمی

آوای عشق

ایرج غلام شهبازی

ایرج غلام شهبازی

مهدیه حسینی پور هدشی

مهدیه حسینی پور هدشی

مهدیه حسینی پور هدشی

- -

- -

سروش میرزائیان خمسه

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -