خیمه‌گاه مهر 1400

خیمه‌گاه مهر 1400

21%

89,160,482تومان از 420,000,000

طرح خرید سرپناه برای زنان سرپرست خانوار در دهه اول محرم


ایجاد شده در 1400/05/20

1 ماه دیگر


Powered by Froala Editor

حامیان

محمود پورشعبان

علی تسنیم

یونا رهنما

فائقه سجادیان

نازنین معراجی

مرتضی ضرابی

سمن حسین‌زاده بنابی

Parmida Golshan

ویدا مهدی زاده فر

فرشته عظیمی

نسیم ماهیگیر

عرفان صمیمی

Aaa Aaa

مهرناز نظاری

علی کشوری

ایرج غلام شهبازی

بهناز رازقی

زکیه موسوی

یاران علی

روژینا علیمی

نگین جمالی

Mohammad Izadi

نفیسه مصلائی

مهدی شاملو