تامین هزینه عمل قلب مهگل مادری میانسال و فداکار

تامین هزینه عمل قلب مهگل مادری میانسال و فداکار

100%

15,018,000تومان از 15,000,000


8,318,000

درگاه سایت

+

6,700,000

واریز به حساب

مهگل مادری میانسال و فداکار است که اکنون نیازمند انجام عمل پیوند قلب باز می‌باشد تا دوباره به زندگی بازگردد. هزینه ی عمل قلب مادر عزیزمان پس از همکاری با مددکاری بیمارستان و همراهی خیر عزیزی تا حد زیادی کاهش یافته است.


ایجاد شده در 1401/02/18

23 حمایت

1401/04/01


مهگل مادری میانسال و فداکار است که مشکلات زندگی اثرات زیان‌باری روی سلامتی او داشته. مهگل بهمن ماه سال گذشته دچار سکته‌ی مغزی شده و در بیمارستان بستری می‌شود. طی بررسی‌ها تغییراتی در نوار قلبش مشاهده می‌شود که با تشخیص پزشک آنژیوگرافی و استنت‌گذاری انجام می‌شود. 🤱🏻


🔹بعد از حدود یک ماه در آنژیوگرافی مجدد اسفند ماه متوجه می‌شوند که اقدامات درمانی کافی نبوده و هر سه رگ اصلی قلب گرفتگی شدید دارند و مادر کاندید عمل قلب باز می‌شود. پس از تعطیلات عید که مادر عزیز ما برای عمل در بیمارستان بستری می‌شود، حین انجام اقدامات قبل از عمل، مجدد دچار علایم ضعف یک طرفه‌ی اندام‌ها می‌شود که طی بررسی‌ها تنگی عروق گردن تشخیص داده شده و سریعا استنت گذاری عروق گردن نیز انجام می‌شود و عمل قلب باز تا یک ماه به تعویق می‌افتد.🫀🛌


🔹در حال حاضر هزینه‌ی عمل قلب مادر عزیزمان پس از همکاری با مددکاری بیمارستان و همراهی خیر عزیزی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.


🌸دستان شما را به یاری می فشاریم🌸

Powered by Froala Editor

حامیان

وحید غفاری