تامین هزینه شیمی/پرتو درمانی نسترن دختر 20 ساله اهوازی

تامین هزینه شیمی/پرتو درمانی نسترن دختر 20 ساله اهوازی

13,700,000تومان تامین شده

نسترن عزیزمان دختری ۲۰ ساله و اهل اهواز است که چندی پیش به دنبال وجود توده ای در کمر به پزشک مراجعه میکند و طی روند درمانی تصمیم به عمل جراحی گرفته میشود . اکنون عمل انجام شده و متاسفانه نتیجه پاتولوژی توده را بدخیم گزارش کرده است . اکنون پزشک جهت ادامه درمان ، mri از نقاط مختلف بدن و پاتولوژی کامل درخواست کرده است تا در ادامه برای شیمی درمانی و یا پرتو درمانی اقدام شود.


ایجاد شده در 1400/11/18

192 حمایت

1401/05/31


نسترن عزیزمان دختری ۲۰ ساله و اهل اهواز است که چندی پیش به دنبال وجود توده‌ای در کمر به پزشک مراجعه می‌کند و طی روند درمانی تصمیم به عمل جراحی گرفته می‌شود . اکنون عمل انجام شده و متاسفانه نتیجه پاتولوژی توده را بدخیم گزارش کرده است .

 اکنون پزشک جهت ادامه درمان ، MRI از نقاط مختلف بدن و پاتولوژی کامل درخواست کرده است تا در ادامه برای شیمی درمانی و یا پرتو درمانی اقدام شود. پدر نسترن راننده تاکسی است و همچنین خود نیز بیمار و ناتوان است و تامین هزینه های درمان نسترن برایش بسیار سخت و دشوار است. 

تاکنون از مبالغ مازاد پستهای قبلی و مشابه برای درمان نسترن عزیزمان حدود ۴ میلیون تومان هزینه شده است و اکنون با توجه جواب پاتولوژی و نیاز به ادامه‌ی روند درمانی نسترن به حمایت مالی برای مبارزه با این بیماری نیاز دارد .


تصاویر نسخه ها:


Powered by Froala Editor

حامیان

فهیمه علیمحمدی