خرید زمین برای ساخت خانه مسکونی برای خانواده کولبر

خرید زمین برای ساخت خانه مسکونی برای خانواده کولبر

18,360,000تومان تامین شده

جمعیت امام علی قصد دارد در تامین هزینه لازم برای خرید زمین برای ساخت خانه مسکونی خانواده‌ای که پدر کولبر خانواده در سال ۱۳۹۵ گرفتار بهمن شد و جان خود را از دست داد مشارکت کند.


ایجاد شده در 1399/04/04

1399/09/30


خیمه اول:

دختر پنج ساله این خانواده مبتلا به یک نوع بیماری ژنتیکی است. پدر خانواده که برای تامین معاش به کار کولبری می‌پرداخت در سال ۱۳۹۵ همراه با ۱۴ نفر کولبر دیگر گرفتار بهمن شده و جان خود را از دست می‌دهد. مادر خانواده به سبب بیماری دخترش و مراقبت دائمی از او، توانایی کار کردن ندارد. وضعیت خانه فعلی این خانواده مساعد نیست و نیاز هست که حتما خانه‌‌ای مسکونی برای این خانواده تهیه شود.  جمعیت امام علی قصد دارد در تامین هزینه لازم برای خرید خانه مسکونی برای این خانواده‌ مشارکت کند.

پرداخت برای سایر موارد خیمه‌گاه مهر


Powered by Froala Editor

حامیان

- -

- -

- -

- -

- -

- -