آیین صفای سعی 1399

آیین صفای سعی 1399

77,748,000تومان تامین شده

صفای سعی آیینی است در ایّام حج تا طوافی از نوع "حمایت از مادران" را فراهم کند. در این طرح مادرانی از سراسر ایران که به کمک مالی برای فراهم شدن اسباب اشتغال، اجاره خانه و ... نیاز دارند، شناسایی و سپس با کمک خیرین هزینه لازم تامین می‌شود. تاکنون ۱۲ سال است که این طرح در جمعیت امام علی (ع) اجرا می‌شود.


ایجاد شده در 1399/05/13

1399/07/30


هاجرهای زمانه‌ را دریابیم
آن‌هایی که در این شرایط، به تنهایی، فرزندان‌شان را به دامن کشیده و در میان سراب‌ها خسته‌اند.

 آشنایی بیش‌تر با این طرح: sosapoverty.org/events/صفای-سعی/


Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

- -

- -

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -