خانه ایرانی شهرری

خانه ایرانی شهرری
  • 09193707783
  • شهررى، شهرک علائین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پلاک ۵

جمعيت امام على (ع)

خانه ایرانی شهر ری

در سال ۱۳۸۹ خانه ایرانی شهرری به عنوان جنوبی‌ترین خانه ایرانی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) در شهر تهران فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به نیاز منطقه و همچنین شناسایی تعداد زیادی از کودکان کار و محروم از تحصیل تصمیم بر آن شد که از ابتدای سال ۱۳۹۳ خانه ایرانی شهر ری اولویت کار خود را برای کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار و خیابان بگذارد.

به دلیل متمرکز نبودن معضلات اجتماعی شهر ری در یک محله، اعضای داوطلب خانه ایرانی شهر ری با توجه به لزوم شناخت جنس معضلات، اولویت فعالیت خود را بر روی مناطق ۱۳ آبان، قلعه گبری، امین آباد، قوچ حصار و نفر آباد گذاشته‌اند.


Powered by Froala Editor

اشتراک گذاری :

مهدی م‌پ‌ر

خانه ایرانی شهرری ~ پلتفرم تامین مالی جمعی جمعیت امام علی (ع) - وبسایت دونیت

خانه ایرانی شهرری

خانه ایرانی شهرری
  • 09193707783
  • شهررى، شهرک علائین، خیابان مصطفی خمینی، کوچه ولیعصر، کوچه هرمز، پلاک ۵

جمعيت امام على (ع)

خانه ایرانی شهر ری

در سال ۱۳۸۹ خانه ایرانی شهرری به عنوان جنوبی‌ترین خانه ایرانی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) در شهر تهران فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به نیاز منطقه و همچنین شناسایی تعداد زیادی از کودکان کار و محروم از تحصیل تصمیم بر آن شد که از ابتدای سال ۱۳۹۳ خانه ایرانی شهر ری اولویت کار خود را برای کودکان محروم از تحصیل و کودکان کار و خیابان بگذارد.

به دلیل متمرکز نبودن معضلات اجتماعی شهر ری در یک محله، اعضای داوطلب خانه ایرانی شهر ری با توجه به لزوم شناخت جنس معضلات، اولویت فعالیت خود را بر روی مناطق ۱۳ آبان، قلعه گبری، امین آباد، قوچ حصار و نفر آباد گذاشته‌اند.


Powered by Froala Editor

اشتراک گذاری :

مهدی م‌پ‌ر