فطریه و کفاره روزه

مبلغ واریزی شما به عنوان کفاره و فطریه، صرف تامین اقلام غذایی برای نیازمندان (از موارد مصرف و هزینه کرد فطریه و کفاره) خواهد شد.

مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید:


توضیحات تکمیلی

Powered by Froala Editor