بهداشت و درمان

بخش سلامت جمعیت امام علی باهدف توسعه عدالت درمانی، در جهت رفع معضلات درمانی افراد و خصوصاً کودکانی که از حقوق سلامت خود بی‌بهره مانده‌اند تلاش می‌کند. جمعیت امام علی (ع) با توجه به نیازهای درمانی برآورده نشده در جامعه، مرکزی با نام خانه ایرانی درمان برای ارائۀ خدمات درمانی به کودکان محروم تاسیس نمود. مأموریت این خانه تلاش به‌منظور تحقق عدالت درمانی با نگاهی کل‌نگر است.

مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید: