طرح فاصله گذاری با گرسنگی حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین

طرح فاصله گذاری با گرسنگی حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین

102%

616,482,217تومان از 600,000,000


55,105,000

درگاه سایت

+

561,377,217

واریز به حساب

فراخوان کمک‌های نقدی و غیرنقدی جهت حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین در مقابله با بیماری کرونا. در این طرح یک بسته‌ی حمایتی به هر خانواده تعلق می‌گیرد. هزینه‌ی هر بسته‌، ۲ میلیون ریال به ازای هر خانواده است؛ که در قالب تحویل بن خرید یا تامین اقلام صورت می‌پذیرد.


ایجاد شده در 1399/01/28

234 حمایت

1399/03/31


🌐فراخوان کمک‌های نقدی جهت حمایت از ۳۰۰۰ خانواده در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین در دوران شیوع بیماری کرونا


جمعیت امام علی در نظر دارد در طرحی با نام #فاصله‌گذاری_با_گرسنگی از ۳۰۰۰ خانواده‌ در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین حمایت نماید. در این طرح یک بسته‌ی حمایتی به هر خانواده تعلق می‌گیرد.


📌هزینه‌ی هر بسته‌، ۲ میلیون ریال به ازای هر خانواده است؛ که در قالب تحویل بن خرید یا تامین اقلام صورت می‌پذیرد.


راه‌های مشارکت مالی در این طرح :

1. 🔸 استفاده از درگاه پرداخت بانکی وبسایت donate جمعیت امام علی (ع) 

2. 🔸شماره حساب بانک ملت جمعیت امام علی (ع)

۶۹۷۴۰۵۸۶۴۱

3. 🔹شماره کارت بانک ملت به نام جمعیت امام علی

6104337981767088 

🍀 مهربانی شما، پناه اقشار محروم جامعه در این روزهای بحرانی خواهد بود.

📞روابط عمومی جمعیت امام علی:

021-88834567

Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

اسما محمدیان

حمید بیکی

بنده خدا بنده خدا

علی آبداری

نوشین پناهی

بهاره احسانی

حورا زیدی فرد

علیرضا محمد