هزینه های دارو و بستری فرهاد

هزینه های دارو و بستری فرهاد

100%

56,000,000تومان از 56,000,000


16,660,000

درگاه سایت

+

39,340,000

واریز به حساب

فرهاد پسر ۱۲ ساله ای که پیوند مغزاستخوان شده بود و به دلیل کرونا چندین ماه بستری بود به تازگی از کما به هوش آمده است و روند درمانی مناسبی را طی می کند ولی برای فرایند تسویه حساب بیمارستان با مشکل مالی مواجه است.


ایجاد شده در 1398/12/27

136 حمایت

1399/05/31


? فرهاد پسر ۱۲ ساله ای که پیوند مغزاستخوان شده بود و به دلیل کرونا چندین ماه بستری بود به تازگی از کما  به هوش آمده است و روند درمانی مناسبی را طی می کند  ولی برای فرایند تسویه حساب بیمارستان با مشکل مالی مواجه است.

? پدر فرهاد نیز به دلیل اینکه مادر خانواده دچار بیماری کرونا شدند، به تنهایی فعالیت های مربوط به بیمارستان فرهاد را انجام می دهد  و همین علت باعث شده شغل خود را که دستفروشی است برای مدتی رها کرده است و از این رو از لحاظ مالی در مضیقه اند.

? مرتبه پیش هم از جانب شما خیرین محترم مبلغ ۱۶ میلیون تومان جمع گردید.


? هزینه دارو و بستری فرهاد بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.


⚜️ جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی(ع) ⚜️

? #نیاز_به_همیاری 

? #لطفا_انتشار_دهید

Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

مرضیه امانی

سید پژمان آذین

امنه حاجی احمدی

یلدا فکری

محمد شیخی

سید علی میرطالبی پور

Amin Daryafar

زهرا یوسفی

ساناز معتمدي

الهه محبی پور

zahra TORKAMAN

Kamran 7.A

Mohammad hossein Izadi Izadi

ویانا شایسته

حمید بیکی

فاطمه کرمی

روشنک طبیبی

فضیلت صادقی

مینا بافندی