خیمه‌گاه مهر 1400

خیمه‌گاه مهر 1400

34%

144,102,000تومان از 420,000,000

طرح خرید سرپناه برای زنان سرپرست خانوار در دهه اول محرم


ایجاد شده در 1400/05/20

1400/08/30


Powered by Froala Editor

حامیان

مرحوم علي حاجي سياح

بنده خدا

بهاره همائى

اکبر مقدر

آرش الهی

برای خانواده ی شماره 3 طرح خیمه گاه مهر صرف شود.

Malek Malek

پرستو نجفی

محمود پورشعبان

علی تسنیم

یونا رهنما

فائقه سجادیان

نازنین معراجی

مرتضی ضرابی

سمن حسین‌زاده بنابی

Parmida Golshan

ویدا مهدی زاده فر

فرشته عظیمی

نسیم ماهیگیر

عرفان صمیمی

Aaa Aaa

مهرناز نظاری

علی کشوری

ایرج غلام شهبازی