طرح از مهر بگو سال ۱۳۹۹

طرح از مهر بگو سال ۱۳۹۹

54,230,000تومان تامین شده

«از مهر بگو» طرحی برای تامین و تهیه‌ی نیازهای یک سال تحصیلی کودکان کم‌برخوردار مناطق مختلف کشور


ایجاد شده در 1399/06/13

149 حمایت

1399/12/30


جمعیت امام علی هم‌چون سال‌های گذشته، امسال نیز قصد دارد مایحتاج یک سال تحصیلی کودکان نیازمند را تامین نماید.

مشاهده گزارش‌ فعالیت‌های طرح از مهر بگو در سال ۱۳۹۸

مشاهده گزارش فعالیت‌های طرح از مهر بگو در سال 1399

Powered by Froala Editor

حامیان

میترا عباسیان

مهدی مدرسی

فرزانه سلطانی

ایرج شهبازی

فهیمه علیمحمدی

محمدحسین نیرومندی

میترا جلیلی منیر

مجید کاظمی‌تبار

فرناز منصوری

ایرج شهبازی

دانیال صفوی سهی

بهنام صالح عقیلی

فرزین نورمحمدی

سهیل کیخایی

حسین کیخائی

غلام حیدری

ازاده :-)

پگاه هدایت

زینب سهراب‌پور

هما ترغان

علی میراشرفی میراشرفی