آیین صفای سعی 1399

آیین صفای سعی 1399

77,748,000تومان تامین شده

صفای سعی آیینی است در ایّام حج تا طوافی از نوع "حمایت از مادران" را فراهم کند. در این طرح مادرانی از سراسر ایران که به کمک مالی برای فراهم شدن اسباب اشتغال، اجاره خانه و ... نیاز دارند، شناسایی و سپس با کمک خیرین هزینه لازم تامین می‌شود. تاکنون ۱۲ سال است که این طرح در جمعیت امام علی (ع) اجرا می‌شود.


ایجاد شده در 1399/05/13

1399/07/30


هاجرهای زمانه‌ را دریابیم
آن‌هایی که در این شرایط، به تنهایی، فرزندان‌شان را به دامن کشیده و در میان سراب‌ها خسته‌اند.

 آشنایی بیش‌تر با این طرح: sosapoverty.org/events/صفای-سعی/


Powered by Froala Editor

گزارشات

حامیان

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

آرمین ایزدبخش

ملیسا ایروانی

فاطمه سادات حسینی

نیلوفر نیلوفر

مژگان محمودی

فرشته چالاک

محمد متقی

اسداله علی ولی اله علی

حسن هدایت

منا خاتی

محمد امین خراسانی

رسول منتظری

حمید رضا کنی

انسیه سیاوش

مریم نصرتی

اکبر مقدر

مریم مفتونی

کیارش رهبر

اختر تولیت

سمیرا کاتبی